Säännöt

Kajaanin Kuvataiteilijat r.y. Säännöt

1 §             

Yhdistyksen nimi on Kajaanin Kuvataiteilijat r.y ja kotipaikka on Kajaanin kaupunki.

2 §             

Yhdistyksen tarkoituksena on hankkia jäsenilleen opetusta kuvataiteessa ja edistää paikkakunnan kuvataidetta sekä parantaa jäsentensä taiteellisia toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yhteisiä maalaus- ja piirustustilaisuuksia, kursseja ja taide-esitelmiä sekä järjestää jäsentensä ja muiden taiteilijoiden näyttelyitä ja tekee aloitteita
Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, asianmukaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia.

3 §             

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen kuvataiteilija ja kuvataideharrastaja, joka hyväksyy sen säännöt, tarkoituksen ja toimintamuodot sekä jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy

4 §             

Yhdistyksen hallituksen muodostavat syyskokouksessa vuodeksi valitut puheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään kaksi ja enintään neljä varsinaista jäsentä ja vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

5 §             

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri; kaksi yhdessä.

6 § 

Yhdistyksen tilivuosi päättyy kalenterivuosittain joulukuun 31. päivänä. Tilit on tammikuun kuluessa jätettävä tilintarkastajille, jotka antavat niistä lausuntonsa vuosikokoukselle.

Vuosikokous pidetään helmi–maaliskuussa, syyskokous pidetään marras-joulukuussa.     

Muita kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus viimeistään 6 päivää ennen kokousta jäsenille toimitettavalla kirjallisella kutsulla.

7 §             

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1        Valitaan kokouksen virkailijat.

2        Esitellään hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta.

3        Esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään edellisen vuoden  

         tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

4        Käsitellään täsmennetty toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

5        Käsitellään muut esille tulevat asiat.

8 §             

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1        Valitaan kokouksen virkailijat

2        Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet

3        Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan        

          vuoden tilejä.

4        Käsitellään hallituksen laatima suunnitelma tulevan vuoden toiminnaksi.

5        Käsitellään alustava talousarvio tulevalle vuodelle.

6        Päätetään vuosimaksun suuruus.

7        Käsitellään muut esille tulevat asiat.

9 §             

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja ne pääsevät voimaan, jos muutoksia kannattaa vähintään 3 / 4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä, ja kun merkintä muutoksista on tehty yhdistysrekisteriin.

10 §           

Yhdistyksen purkautuessa varat luovutetaan Kajaanin taidemuseon rahastoon.

11 §           

Muissa kohdissa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.

 

©  Kajaanin kuvataiteilijat r.y

 

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

21.03 | 18:37

Hei Ritva
Risto Kivi oli isäni lapsuudenystävä ja hyvä kaveri koko elämänsä ajan. Vaihtoivat mm etunimensä, veljeni on Risto ,
Kiven poika on Jaakko.

...
05.11 | 20:48

Hei!

Nimi ei ole minulle tuttu. Soita Paavo Makkoselle, jos hän muistaa
Risto Kiven.

...
03.11 | 09:45

Hei!
Risto Kivi on lasteni isoisä.
Onkohan teillä jotain muistoja tai töitä hänen elämästään.?

Ritva Kivi

...
24.05 | 10:55

Moi!
Kesäkarkelot järjestetään Kontiomäellä 9 - 10. 6.2018. Monipuolinen tapahtuma tarjoaa näyttelytilaa käyttöön. 1934 VR:n rakentaman talon sisätiloissa .

...
Tykkäät tästä sivusta