Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kajaanin Kuvataiteilijat ry.

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

yhteyshenkilö

Yhdistyksen sihteeri

 

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin

käyttötarkoitus)

Jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedotus

 

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten osoite- ja yhteystiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenten jäsensopimuksen teon yhteydessä ilmoitta-

mat tiedot

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tieto-

jen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulko-

puolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Eu:n tai

Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Eu:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat

rekisterissä olevat tiedot

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toi-

mittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva

pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenki-

lölle.

 

 

 

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja

vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tie-

doissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekiste-

riin.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oi-

keudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tieto-

jen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee

tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan

suostumukseen.

Tietojen aiemmin annetun suostumuksen peruuttami-

sen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu

asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioi-

den yhteyshenkilölle.

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

26.01 | 13:23

Hei Ritva
Juhani Visapää Helsingistä otti yhteyttä ja hänellä on yksi Riston työ ja ollut hänen oppilaana. Juhani haluaisi ottaa yhteyttä Puh 0445739471

...
03.01 | 21:19

New old looks 👀

...
21.03 | 18:37

Hei Ritva
Risto Kivi oli isäni lapsuudenystävä ja hyvä kaveri koko elämänsä ajan. Vaihtoivat mm etunimensä, veljeni on Risto ,
Kiven poika on Jaakko.

...
05.11 | 20:48

Hei!

Nimi ei ole minulle tuttu. Soita Paavo Makkoselle, jos hän muistaa
Risto Kiven.

...
Tykkäät tästä sivusta